Tandhälsan Märsta är direktansluten till försäkringskassan och vi har även avtal med landstinget Stockholm län för barntandvård samt övriga grupper som omfattas av tandvårdsbidrag från landstinget.

Vi är också medlemmar i Privattandläkarna samt Sveriges tandläkarförbund, vilket ger dig ytterligare trygghet. Du kan vända dig till privattandläkarnas förtroendemän vid eventuella tvister. Vi lämnar 3 år garanti på fast protetik och för att öka din trygghet ytterligare har vi tecknad en garantiförsäkring som gäller fast protetik (krona, bro samt implantatkrona och implantatbro) utförd av oss. Självklart har vi också ansvarsförsäkring.

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag som gör det billigare att gå till tandläkaren. Det består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB.

Tandvårdsstödet, som består av tre delar, omfattar alla vuxna från 24 år som är registrerade hos Försäkringskassan.

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB

Det allmänna tandvårdsbidraget kan du använda som delbetalning för din tandvård, du får det den 1 juli varje år och kan spara det upp till två år. Bidraget dras av när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Din tandläkare eller tandhygienist får sedan ersättning från Försäkringskassan.

Nivåer för ATB

  • 24-29 år och över 65 år: 600 kronor per år
  • 30-64 år: 300 kronor per år

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. När en åtgärd som ingår i skyddet är registrerat hos Försäkringskassan påbörjas ersättningsperioden. Så snart summan överstiger 3 000 kronor, enligt referenspriset, börjar högkostnadsskyddet gälla. Försäkringskassan betalar aktuell ersättning direkt till din tandläkare.

Referenspris

Alla åtgärder som ger dig rätt till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris, ett fast pris som bestäms av staten. Ersättningen från Försäkringskassan inte beräknas utifrån det pris som tandläkaren tar ut, om inte detta pris är lägre än referenspriset. Om din tandläkares pris är samma som referenspriset eller lägre, ligger alltså detta pris till grund för ersättningen. Ligger din tandläkares pris däremot över referenspriset får du betala mellanskillnaden.

  • Upp till 3 000 kronor: Du betalar fullt pris.
  • 3 001-15 000 kronor: Du får 50 procent av referenspriset.
  • Över 15 000 kronor: Du får 85 procent av referenspriset.

Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

Aktuell prislista finns i kliniken, vår prislista kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling. Det kan i många fall vara svårt att beräkna den faktiska kostnaden utifrån prislistan då många personliga detaljer som karensperiod och tidigare karensbelopp kan spela stor roll. Fråga gärna Iman för en personlig kostnadsförslag.

Vi eftersträvar att kunna erbjuda dig en personlig och kvalitativ tandvård till rimliga priser och våra priser ligger i nivå med folktandvården Stockholm.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i tre månader.

Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändring